BIO

Piotr Waciński

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.

Kardiolog interwencyjny (ponad 6000 zabiegów angioplastyki wieńcowej jako pierwszy operator).

Kierownik Pracowni Hemodynamiki, Klinika Kardiologii SPSK 4 w Lublinie (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

Bogate doświadczenie zawodowe: ponad 6 lat praktyki w wiodących ośrodkach za granicą min.: Szwajcaria (Klinika Kardiologii Uniwersytetu w Genewie (HCUGE), Holandia, Kanada (Montreal Heart Institute, MHI).

Kanadyjski egzamin nostryfikacyjny dyplomu lekarskiego.

Program dla naukowców-innowatorów w Hass School of Business, Berkeley University, California w ramach programu TOP 500.

Regularny udział w licznych kursach kardiologii interwencyjnej w kraju i za granicą: (od 1996 roku, min. USA, Kanada, Francja, Szwajcaria).

Wykłady w kraju i za granicą.

Ponad 50 publikacji z dziedziny kardiologii.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Przewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2015-2017 ) oraz zagranicznych towarzystw naukowych: Europejskiego (ESC) i Kanadyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego (CCS), SCAI (The Society For Cardiovascular Angiography And Interventions) – USA, EAPCI

Zainteresowania: choroby układu krążenia, miażdżyca naczyń wieńcowych i obwodowych, nadciśnienie tętnicze, genetyczne podłoże choroby niedokrwiennej serca, badania naukowe, zastosowanie nowych technologii w kardiologii.